દાન^^^^^02/12/2023

આર્યા ભવ્યકુમાર શાહ ની પેહલી વર્ષ ગાંઠ નિમિતે ₹૫૦૦૧/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – પંકજ Dr

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏