દાન^^^^^02/04/2023

વૃંદા રીતેષ કોઠારી તરફ થી ૧ જીવ છોડાવા માટે ₹૨૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏