દાન^^^^^01/09/2023

નીઓના નિરાલી શાહ ના પ્રથમ જન્મ દિવસ નિમિતે એક જીવ છોડાવા ₹૨૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏