અવસાન દાન ^^^^^15/02/2024

મંજુલાબેન રમણીકલાલ દફતરી ના અવસાન નિમિતે ₹૫૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – શ્રીપાલ રમણીકલાલ દફતરી

🙏ખૂબ ખૂબ અનુમોદના 🙏