દાન^^^^^05/02/2023

પરેશ કે મહેતા ના જન્મ દિવસ નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – ઋષીન, રાશી, રિષા & રીઘ

 

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏