દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 8/7/22

 શાંતિનાથ ભગવાન બિરાજમાન છે પેહલી સાલગીરા નિમિતે

શ્રી રૂષભ શિદધી જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 1100 રૂપિયા નું દાન મળેલ છે

હ. કરિશ્મા સૂચિત શાહ મલાડ

 ખુબ ખુબ ધન્યવાદ🙏🙏