દાન^^^^^^^^^^Dt. 6/2/22

સુરેશભાઇ અમુલખભાઇ શાહ

 સુરત મજાદર

જન્મ દિવસ નિમિત્તે

રૂ. 1100/- શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ

પાંજરાપોળ મા દાન મળેલ છે.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^