દાન^^^^^31/12/2022

પ્ર. પૂ. વિદ્યુતપ્રભાશ્રીજી મા. સા. ની ૧૩ મી પુણ્યતિથી નિમિત્તે ભકતીરસા મા.સા. તરફથી ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏