દાન^^^^^31/08/2022

પ્રકાશ ભોગીલાલ મહેતા અઠાઈ તપ નિમિતે ₹  ૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏