દાન^^^^^31/08/2022

જયંતીલાલ એન શાહ ₹૨૦૦૦/- નુ દાન એક જીવ છોડાવા

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – સંજય ગાંધી.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏