દાન^^^^^31/08/2022

નિરાલી પાર્થ મેહતા ના 8 ઉપવાસ તપ નિમિતે ₹  ૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏