દાન^^^^^31/08/2022

ક્રિયા દેવેશભાઈ મહેતા ના ૧૬ ઉપવાસ નિમિત્તે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏