દાન^^^^^30/08/2022

 રિશા ધર્મેશ શાહ અઠાઈ તપ નિમિત્તે ₹.૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખૂબ ખૂબ અનુમોદના🙏