દાન^^^^^30/08/2022

 પ્રીતી પરેશભાઈ સોમાણી ને 8 ઉપવાસ ની તપસ્યા નિમિત્તે

1100 રૂપિયા શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખૂબ ખૂબ અનુમોદના🙏