દાન^^^^30/04/2023

અનીતા પી મહેતા ના જન્મ દિવસ નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – ડૉ. કે.એચ.મહેતા પરિવાર ,પરેશભાઈ કે મહેતા (અમદાવાદ)

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏