દાન^^^^^30/03/2023

૩૦/૩/૨૦૨૩ સુમતિનાથ ભગવાન નુ મોક્ષ કલ્યાણક

 ૩૧/૦૩/૨૦૨૩ સુમતિનાથ ભગવાન નુ કેવલજ્ઞાન કલ્યાણક

 રાજેશભાઈ નટવરલાલ મહેતા સિંગાપોર તરફ થી ₹૫૫૫૫/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏