દાન^^^^^30/01/2023

શ્રી મહાવીરનગર શ્વેતામ્બર મુ. પૂ જૈન સંઘ (કાંદિવલી) તરફ થી ₹૩૧૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – નટવરલાલ એમ મહેતા.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏