દાન^^^^29/10/2023

સાગર રાજેશ મહેતા (સિંગાપોર) ની આયંબિલ ની ઓલી નિમિતે ₹૬૪૬૪/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏