દાન^^^^29/09/2023

સ્નેહકુમાર સમીરભાઈ સોમાણી ના જન્મ દિવસ નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – સોનલબેન રાકેશભાઇ શાહ

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏