દાન^^^^^29/08/2022

સિયા વિરાટ મહેતા ક્ષીરસમુદ્ર તપ

 નયશા વિરાટ મહેતા 8 ઉપવાસ નિમિતે

શ્રી રૂષભસિદ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળમાં  રૂ 3100 નું દાન મળેલ છે.

 હસ્તક -વિરાટ બુધમલભાઈ મહેતા(બેંગકોક)

 

ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏🙏🙏