દાન^^^^^28/08/2023

નમી એચ શાહ ના સિદ્ધિ તપ નિમિતે  ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏