દાન^^^^^28/01/2023

સ્વીટી સંકેત મહેતા ના લગ્ન તિથિ નીમીતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏