દાન^^^^^^27/08/2023

પ્રિયા હિનેશ મહેતા ના સિધ્ધિ તપ નિમિતે ₹૧૧૧૧/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏