દાન^^^^^26/11/2022

ચી નીશી અતુલ મહેતા & ચી કલ્પ મયુરભાઈ શાહ ના લગ્ન નીમીતે ₹૧૧૦૦ નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏