દાન^^^^^26/09/2022

લલિતભાઈ મોતીલાલ મહેતા પેહલી પૂણ્યતિથિ નિમિત્તે ₹૧૧૦૦/- જીવદયા તથા ₹૧૫૦૦/- એક જીવ છોડાવા

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏