દાન^^^^^26/08/2023

હર્ષાબેન રાજુભાઈ મહેતા ના સિદ્ધિ તપ નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏