દાન^^^^^26/03/2023

નમી કલ્પેશ મહેતા (મલાડ) તરફ થી ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

 શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏