દાન^^^^^25/09/2023

શિલ્પાબેન અને નિલ્પાબેન ના ધર્મચક્ર તપ નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – શિલ્પાબેન મહેન્દ્રભાઈ મહેતા (મલાડ)

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏