દાન^^^^^25/09/2023

અરિહંત ઉપાશ્રય (નવસારી) ની બેહનો તરફ થી ₹૫૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏