દાન^^^^^25/03/2023

1100 રુ. રજનીકાંત ઉફેૅ મહેન્દ્ર ભાઇ પી મહેતા ના 81માં જન્મદિવસ નિમિત્તે રુષભ સીદધી જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે લખાવેલ છે ખુબ ખુબ આભાર સુરત 🙏🙏

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏