દાન^^^^^25/02/2023

શ્રી નવગામ વિશા પોરવાડ જૈન સમાજ જીરાવાલા ત્રી દિવસીય મહોત્સવ નિમિતે ₹૧૦૦૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

પ્રેરણા – પ. પૂ. આ. ભગવંત વિજય પ્રભોધ્ચંદ્ર સુરીવર્શજી મહારાજ.

હસ્તે – T.R.

 

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏