દાન^^^^^25/02/2023

પરેશભાઈ મયાની (મુંબઇ) તરફ થી ₹૩૫૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏