દાન^^^^^25/02/2023

 

 રેવાબેન કાલિદાસ શાહ

રબીબેન ચુનીલાલ દેસાઈ

દિવાળીબેન છોટાલાલ સોમાણી

ચંપાબેન છોટાલાલ સોમાણી

ના સ્મરણાર્થે નિમિતે ₹૧૦૦૦૦/- નુ દાન

 શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે મંજુલાબેન હજારીમલ સોમાણી પરિવાર

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏