દાન^^^^^24/09/2023

શનાયા ધ્રુવરિધ્ધિ ગાંધી (કેનેડા) ના જન્મ દિવસ નિમિતે ₹૧૧૧૧/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – સીમા અમિત ગાંધી (મલાડ)

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏