દાન^^^^24/05/2023

જીયના દર્શન શાહ (બોરીવલી – મુંબઇ) તરફ થી ₹૬૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏