દાન^^^^^24/04/2023

પ્રેરણાબેન સમર્થ મહેતા ના નવા ઘર ના વાસ્તુ નિમિતે ₹૧૧૦૦૦/- નુ દાન

 શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – સાધનાબેન સુરેન્દ્રભાઈ મહેતા.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏