દાન^^^^^24/03/2023

સ્વ. રાજેશકુમાર મફતલાલ શાહ ઉંઝા વાળા ના અવસાન નીમીતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

 શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – શારદાબેન નટવરલાલ શાહ

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏