દાન^^^^^26/11/2022

શ્રી સુમતીનાથ ગ્રહ જીનાલય સીંગાપુર ૧૨ મી સાલગીરી નીમીતે રૂ ૫૫૫૫

નટવરલાલ મણીલાલ મહેતા પરિવાર તરફથી

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏 ખુબ ખુબ ધન્યવાદ🙏