દાન^^^^^24/09/2022

એક ભાઈ તરફ થી જન્મ દિવસ નિમિતે એક જીવ છોડાવવા મટે ₹. ૨૦૦૦/- તેમજ ૧૧૦૦ નુ જીવદયા દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏