દાન^^^^23/05/2023

રોશની ઈશાન શાહ ના દીકરા ના જન્મ નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે બેલાબેન કમલેશભાઇ શાહ

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏