દાન^^^^^26/10/2022

પ્રકાશ કે શાહ પરિવાર તરફથી નૂતન વર્ષ નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏નૂતન વર્ષાભિનંદન 🙏.