દાન^^^^^22/09/2022

કેશુભાઈ ડાહ્યાલાલ દોશી- ₹૨૧૦૦૦

સાદિકભાઈ -₹૧૧૦૦૦

કેતનભાઈ -₹૧૧૦૦૦

પિયુષભાઈ -₹૫૦૦૦

સંતોશભાઈ -₹૧૧૦૦૦

ટોટલ – ₹૫૯૦૦૦

નુ દાન શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે

હસ્તે – કમલેશ કચરદાસ મહેતા (કલ્યાણ) 🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏