દાન^^^^22/08/2023

જયંતભાઈ પરમાનંદ શાહ ના માશક્ષ્મણ ના નિમિતે ₹૧૧૧૧૧/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏