દાન^^^^^22/01/2023

મીનાબેન હસમુખભાઈ સોમાણી ના ઉપધાન તપ નિમિતે ₹  ૫૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏