દાન^^^^^20/09/2023

મોક્ષ સાહિલ ગાંધી(ઉ.વ.૮) ના ૮ ઉપવાસ નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – રૂત્વી સાહિલ ગાંધી

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏