દાન^^^^^20/09/2023

હેતવી અજયભાઈ મહેતા (મેમદપુર) પ્રથમ અઠ્ઠાઈ તપ નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏