દાન^^^^20/09/2023.

દિયા અર્જુન પ્રજાપતિ ના જન્મ દિવસ નિમિતે ₹૧૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏