દાન^^^^^21/09/2022

દિશાન ઉપેન મેહતા (કેનેડા) ના જન્મ દિવસ નિમિતે ₹ ૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હ. મીનાબેન સુરેશભાઈ મેહતા ભાયાન્દર

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏