દાન^^^^^20/01/2023

શારદાબહેન બાબુલાલ મહેતા ની પ્રથમ માસીક તિથિ નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏