દાન^^^^^20/01/2023

મિતી અશ્વિનકુમાર શાહ નવસારી ના જન્મ દિવસ નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

 શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏